Bohemian Waxwing unusual catch

Bohemian Waxwing unusual catch